Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner
22. oktober 2020
NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021
26. oktober 2020

Endringer i arveloven

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. I proposisjonen foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Forslaget går ut på at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død. Det foreslås at dette skal gjelde for eiendommer som består av minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog.

 

Les mer om proposisjonens innhold her