Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff
15. desember 2017
Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.
15. desember 2017

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

http://enova-sf.mynewsdesk.com/pressreleases/enovastoette-paa-116-millioner-kroner-til-pilotanlegg-for-biodrivstoff-2334112

– Det er en veldig god nyhet at Statkraft og Södra investerer i løsninger som kan bidra til omlegging fra fossil til fornybar energibruk i transportsektoren. Støtten fra Enova skal bidra til å verifisere og tilpasse den valgte teknologiløsningen i piloten sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Målet for pilotprosjektet er at man gjennom en fase med kontinuerlig drift kan teste og prøve ut teknologien, samt utvikle kompetanse og kunnskap for en eventuell realisering av et kommersielt anlegg. Pilotanlegget er planlagt bygd på Tofte i Hurum kommune.

Det dansk-canadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år og demonstrasjonsanlegget skal stå ferdig i løpet av 2019.Pilotenvil bidra til å redusere kostnader i neste trinn, og er et viktig steg på vei til kommersiell produksjon av flytende biodrivstoff fra trevirke.

Ønsker flere prosjekt

Enova ønsker velkommen flere prosjekt som kan føre til utvikling av ny teknologi som på sikt gir reduserte klimagassutslipp, redusert effektuttak eller bedret energieffektivitet, og som samtidig fører til kompetanseutvikling i virksomheter og teknologimiljø i Norge.

-Enova har en viktig rolle i å støtte utvikling og introduksjon av innovativ energi- og klimateknologi og redusere risikoen for de som går foran. Vi skal bidra til å realisere gode teknologiprosjekt som bringer oss nærmere løsninger for lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Veitrafikken bruker omtrent 4 milliarder liter drivstoff årlig. Regjeringen har bestemt at omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk skal økes til 10 prosent i 2018. Stortinget har bedt om at omsetningskravet økes til 20 prosent innen 2020. 8 prosent av totalen skal være såkalt avansert biodrivstoff, som er basert på avfall og rester eller skogråstoff.