FN har utpekt år 2020 til Internasjonalt plantehelseår
14. januar 2020
Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå
14. januar 2020

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler

Erik Eide skriver dette i Aftenposten: 

 

Hverken Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet eller statsråd Ola Elvestuen (V) svarer godt på hvordan friluftslivet skal ivaretas i en eventuell Østmarka nasjonalpark.

 

I november sa riktignok Elvestuen til Aftenposten at en nasjonalpark ikke vil legge begrensninger på friluftslivet og at eksisterende skiløyper vil bestå. I samme sak tar han forbehold om at besøksmengden ikke må bli stå stor at det ødelegger verneverdiene. Allerede her kolliderer gode ønsker om bredt anlagt friluftsliv med et forbehold om at friluftslivet ikke må bli for stort.

Det er vanskelig å se hvordan et leirskoletilbud på Vangen, drift av serveringssteder og utvikling av sti- og løypenettet passer inn i Elvestuens nasjonalpark. For eksempel er løypenettet avhengig av skogsbilveiene. Hvem holder disse ved like når skogbruket ikke lenger er til stede?

Østmarka vil bli den nasjonalparken i Norge som ligger nærmest tettbefolket strøk og vil ha flest brukere gjennom året. Begrensninger på friluftslivet vil være et tap for hele regionen. Sånn saken står nå, er Skiforeningen tvilende til om det er en god idé med nasjonalpark i Østmarka.

 

Norskog er enig med Eide i Skiforeningen i at skogbilvegnettet kan bli en av utfordringene. Vi er også enig i at vern virker begrensende på aktivitet, det vil være skogbruk, men kan fort også bli friluftslivet, slik Eide påpeker. Et bynært område som Østmarka som i dag har en enorm bruksverdi for mange interesser, bør etter Norskogs mening fortsette å brukes, ikke vernes. Vern legger begrensninger på den bruken som er i dag – og som egentlig fungerer aldeles utmerket for alle parter. De viktigste verneverdiene i Østmarka er allerede sikret i to naturreservater. Å heller supplere disse med enkelte andre utvalgte områder gjennom frivillig vern, vil sikre både naturmangfoldet, samtidig som friluftsliv og skogbruk fortsatt kan drives – selvsagt på bærekraftig vis. 

 

Se hele saken til Eide i Aftenposten her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e8w9b4/er-det-en-god-ide-med-nasjonalpark-i-oestmarka-skiforeningen-tviler-erik-eide