Venstre til Venstre?
6. desember 2019
Raksting kjøpte familiegård på Jeløya til over 18,5 millioner kroner
9. desember 2019

Etiopia: – NFG-ovner sparer kvinnenes tid

NFGs ovns-prosjekt handler om å sette etiopiske kvinner på landsbygda til å støpe ovner for salg som kan spare brukerne  for mye vedsanking. Det tjener hele landsbyen på. Og på sikt også naturen.
Ny ovn: Ehtnesh har fått ny ovn på kjøkkenet. Nå sparer hun tid på vedsanking og dessuten slipper hun å bli røykforgiftet i eget hjem når hun lager mat til mannen sin og de to barna deres. Foto: Line Venn

Ny ovn: Ehtnesh har fått ny ovn på kjøkkenet. Nå sparer hun tid på vedsanking og dessuten slipper hun å bli røykforgiftet i eget hjem når hun lager mat til mannen sin og de to barna deres. Foto: Line Venn

NFGs ovns-prosjekt handler om å sette etiopiske kvinner på landsbygda til å støpe ovner for salg som kan spare brukerne  for mye vedsanking. Det tjener hele landsbyen på. Og på sikt også naturen.

 

– Kvinnene er ofte nøkkelpersonene på den etiopiske landsbygda. Men de bruker altfor mye tid på å hente ved, som stadig er lenger og lenger bort. Med mer effektive ovner til matlaginga, sparer kvinnene tre av fire turer, forteller lokal prosjektkoordinator Yeshanew Ashagrie Abitew.

 

Den nyvunne tiden bruker damene blant annet til ovnsstøping. Det kan gi en liten slant i lomma og mer økonomisk frihet.  Litt tid har noen av damene også fått til å drive litt cafevirksomhet, som også gir inntekter. Ellers hjelper de til mer på åkrene, noe som også gir mer medbestemmelsesrett når temaer for arealbruk kommer opp. Kunnskapen om temaet får de gjennom lokale kurs om mer mangfold og bærekraftig bruk av jorda – som de også nå har bedre tid til å delta på. (Les mer om kursene her.) 

 

– Slik griper ovnsprosjektet direkte inn i de overordnete målene for prosjektet om å få en mer bærekraftig bruk i den etiopiske jordbruket. Det inkluderer i aller høyeste grad å plante mer trær, – både for jordas del, lokalklimaet, jorderosjon og tilgang til ressurser i nærmiljøet, konkluderer Abitew.

 

 

Les mer om NFG og om prosjektet under FAKTA, under bildet.

Vil du lese mer om dette prosjektet i Etiopia, se saken i Norsk Skogbruk nr 11-19 her:

(Utskrift i A4-format, her)

 

For salg: Damelaget i Serawudi har støpt 28 ovner og solgt 18 av dem. Her demonstrer de hvordan den skal settes sammen. Foran demonstrerer Ehtnesh hvordan ovnen settes sammen. Lime, Asnaku og Belaynesh betrakter henne. Ingen av damene har flere enn to og tre barn. Gjengen har forøvrig vært med på kurs i familieplanlegging i regi av Amhara Women´s Association (AWA). (Se egen sak om AWA her). Foto Line Venn

 

 

FAKTA 1:

NFG:

NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse med lang erfaring fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettverkssamarbeidet driftes av NORSKOG som har med seg forskningsinstitusjonen Nibio (Norsk instiutt for bioøkonomi), Skogkurs og Det norske Skogselskap med erfaring fra planteskoledrift.

 

– NFG tilbyr internasjonale konsulenttjenester, utvikler og gjennomfører prosjekter med mål om mer bærekraftig skogbruk og passende naturressursforvaltning. NFG stiller med kompetanse fra frø til endelige treprodukter, fra miljøvern til kommersiell utnyttelse av skog i et langsiktig perspektiv. Og skreddersyr prosjekter og ekspertgrupper etter be4hov til offentlige og kommersielle kunder.

Kilde: NFG

 

 

 

FAKTA 2:

Prosjekt: Restaurering av skoglandskapet i Etiopia

 

I november 2017 inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. 

 

Etiopia har svært store mengder beitedyr, dette gir et sterkt beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. Trærne er allerede hugget ned og uten trær som beskyttelse tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. NFGs oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med NORSKOG deltar også NIBIO med sitt forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift. Det norske prosjektet på drøyt 50 millioner kroner over statlige bevilgninger, inngår i en større satsing hvor også danske fagmiljøer innen blant annet planteforedling inngår. Den samlede satsingen er på mer enn 800 millioner kroner.