NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet
10. september 2020
NORSKOG med innspill til samferdselsministeren
10. september 2020

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt

NORSKOG og en bred referansegruppe skal gjennomføre en evaluering av hjorteviltstrategien.

Foto: Egill J. Danielsen

En partnergruppe bestående av Menon Economics, Høyskolen i Innlandet avd. Evenstad, NORSKOG og en bred referansegruppe skal gjennomføre en evaluering av hjorteviltstrategien. Målet med evalueringen er å kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av hjorteviltet. Vi ser frem til et spennende prosjekt i lag med dyktige partnere. Forventet oppstartmøte vil være i løpet av september.