Utredning om merverdiavgift avgitt
3. juni 2019
Helhetlige forvaltningsplaner for natur – NORSKOG er skeptiske til Klima- og miljødepartementet
6. juni 2019

Fikk besøk av sør-koreanske skogforvaltere

NORSKOG mottok i går en delegasjon fra den offentlige skogforvaltningen i Sør-Korea. 13 representanter fra både sentralt og regionalt plan gjester denne uka norske skoginstitusjoner som LMD, Nibio, NORSKOG og Vestskog.

13 representanter fra Sør-koreansk skogforvaltning besøkte denne uken Norge. De la også turen innom Nordskog for å høre litt hvordan vi organiserer det norske skogbruket. Foto Line Venn

NORSKOG mottok i går en delegasjon fra den offentlige skogforvaltningen i Sør-Korea. 13 representanter fra både sentralt og regionalt plan gjester denne uka norske skoginstitusjoner som LMD, Nibio, NORSKOG og Vestskog. Våre koreanske skogvenner kunne fortelle om den imponerende oppbyggingen av skogressurser landet har gjort etter borgerkrigen på 50-tallet. Fra et totalt rasert landskap har landet gjennom målrettet satsing opparbeidet skog på 64% av landets areal på 100.000 km2. Store nasjonale  skogplantingsprogrammer har sørget for å få store mengder planter av blant annet japansk rød furu (Pinus densiflora), japansk lerk (Larix kaempferi), bekfuru (Pinus rigida) og koreansk furu (Pinus koreaiensis) i jorda.

 

Nå kan Korea ta ut rundt 5 millioner kubikkmeter årlig av egen skog, men til tross for at 67% av skogen er privat eid, er uttaket størst på offentlig grunn. Våre koreanske venner kunne fortelle at skogøkonomi knyttet til tømmer ikke var spesielt god i hjemlandet – foreløpig? Koreansk skogmyndigheter kjører fra i fjor og fram til 2037 en skogplan som har som mål å bli mer selvforsynt med tømmer til både byggeformål og energi. I dag bruker landet 20 millioner kubikkmeter tømmer årlig og importerer altså 15 av disse. I planen er det også mål om utvikle mer verdiskapning og arbeidsplasser i næringen samt ivareta miljøhensynene – også for å kunne møte klimaendringer. Delegasjonen kunne fortelle at endringer i skogtilstanden i Korea grunnet klimaendringer er skogbrukets største utfordring for tiden. Det handler om insektsangrep, tørke og skogbrann.

 

Representanter fra Norskog og NFG (Norwegian Forestry Gruop) opprettet med dette en god forbindelse med den koreanske utsendte gruppen og sammen med koreanerne så man på potensialet for et mulig fremtidig samarbeid.