Verden trenger grønne nordiske løsninger
8. mars 2021
Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021
16. mars 2021

Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn

 

Et eksempel:

  • En produksjonsbedrift er eid 50/50 av en norsk familie og en utenlandsk eier. For å dekke den norske familiens formuesskatt, må bedriften betale en million i utbytte hvert år.
  • Halvparten av det utbetalte utbyttet går til å dekke den norske familiens formuesskatt og utbytteskatt. Halvparten, minus utbytteskatt, går til den utenlandske eieren. Siden denne eier ikke må betale formuesskatt på eierskapet, kan utbytte settes på en konto.
  • For hvert år som går bygges det opp en «krigskasse» som kan brukes til å kjøpe seg videre opp i bedriften, dersom bedriften på et senere tidspunkt ikke kan betale utbytte, og den norske eieren får problem med å betjene formuesskatten.
  • Den årlige millionen i utbytte kunne alternativt bli brukt til å videreutvikle bedriften så den ble mer konkurransedyktig og solid, og bedre rustet til å tåle en svak periode eller nedstenging.

Den norske eieren i eksempelet må vurdere om det lønner seg å fortsette å eie en industribedrift, eller om det er andre investeringer som gir tryggere avkastning.

 

Les hele kronikken av Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1 i DN  her