Hva opposisjonens alternative budsjetter betyr for norske private bedrifter 
2. februar 2021
Terje Hoel ansatt i NORSKOG
2. februar 2021

FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie

For en liten uke siden ferdigstilte NORSKOG, i godt samarbeid med NIBIO, en ny forskningsrapport. Rapporten beskriver målsetting, metoder og resultater for NORSKOG og NIBIO’s arbeid med å detektere ungskog og ungskogpleiebehov ved hjelp av data fra satellittene Sentinel 1 og Sentinel 2. Motivasjonen bak prosjektet er ønsket om å utvikle et verktøy som raskt og enkelt kan gi skogeiere et overblikk over hvor de har ungskog, og om denne ungskogen har behov for ungskogpleie. Algoritmen bruker satellittdata og er trent med bakkesannhetsdata for å predikere dette, og prosessen går automatisk. Metoden har fortsatt litt å gå på, men vi har tro på at dette kan være et verdifullt verktøy for fremtiden. 

 

Ungskogpleie regnes som et av de viktigste skogkulturtiltakene man kan gjøre, samtidig som det er et av de mest forsømte. Forhåpentligvis kan metoden og arbeidet beskrevet i denne rapporten over tid gi oss et slikt verktøy – med potensielt stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

 

Se rapporten her: 

Rapport_Kartlegging av ungskog og ungskogpleiebehov

 

Har du ytterligere spørsmål angående rapporten, ta kontakt med Erik Ødegård på e-post: erik.odegard@norskog.no.