Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH
16. mai 2023
NORSKOG søker to nye skogkonsulenter
31. mai 2023

Fredrik Veggeland ansatt som skogkonsulent

Fredrik Veggeland fullfører denne våren NMBUs nye masterprogram i bioøkonomi. Dette er en tverrfaglig utdanning med fokus på bærekraft og ressursøkonomi. Masteroppgaven Fredrik nå fullfører tar for seg mulighetene for dyrking og bruk av proteinvekster i Norge.

 

Komplekse analyser

 

Anders Ringstad, leder av konsulentavdelingen i NORSKOG, ser frem til å ønske Fredrik velkommen.

 

– Høsten 2022 var Fredrik praktikant hos oss. Han ga oss her et svært godt inntrykk, som veide tungt i prosessen med å finne et nytt tilskudd i konsulentavdelingen. Med stadig mer komplekse økonomiske analyser i våre oppdrag vil Fredrik kunne bidra med viktig kompetanse fra august av.

 

Best mulig utnyttelse av ressursene

 

Fredrik selv ser frem til å ta fatt på oppgavene.

 

– Internshipet jeg hadde i NORSKOG i løpet av studiene mine var både nyttig og lærerikt. Ved å jobbe i NORSKOG kan jeg bidra til at skogressursene blir utnyttet på best mulig måte, noe som motiverte meg sterkt til å søke denne stillingen.