NORSKOGs innspill om mineralloven
25. mai 2021
Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.
26. mai 2021

FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen

Tor Andre Johnsen og Bård Hoksrud fra Frp, sammen med NORSKOGs Benthe E. Løvenskiold

Tor Andrè Johnsen og partikollega Bård Hoksrud kom med lekkasjer fra FrP  sitt forslag til Nasjonal Transportplan da de sammen med store deler av skog- og trenæringen møttes på Bergene Holms sagbruk på Brandval. 

 

I forslaget ligger det et stort  løft for skognæringen og for Innlandet; De ber om å få en godspakke på totalt 20 milliarder norske kroner. Den skal blant annet benyttes til elektrifisering av Solørbanen samt flytting og utvidelse av Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger. 

 

I tillegg vil FrP øke midler til Bruprogrammet med opp til 1 mrd. Bruprogrammet var opprinnelig på 300 mill og ca 70 mill er brukt. Midlene her skal brukes til å utbedre flaskehalser for skognæringen på fylkesvegnettet.  Det er slik som å utbedre Brandval bru til å tåle 60 tonn i stedet for dagens 50 tonn.

 

FrP foreslår også å lage » Nye Baner» etter modell av «Nye Veier». Dette for å effektivisere og forbedre bruken av midlene som skal benyttes til jernbane.  Dette er et tiltak som NORSKOG har ønsket velkommen lenge, da det brukes altfor mye penger til planlegging og utredelser slik det er i dag.

Effektiv og rimeligere transport er avgjørende for skog- og trenæringen i konkurransen med bl.a. Sverige. Ett hvert tiltak som bidrar til dette ønskes velkommen.

Nå gjenstår det å se hvor mye gjennomslag FrP for for sine forslag i forhandlingen med Regjeringspartiene.