Økende areal med gammel skog i Norge
7. januar 2021
Skogbruk, – en viktig brikke i Regjeringens klimaplan!
8. januar 2021

Gjødsling av skog med klimatilskudd

I et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland var det et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.

 

Som kjent var det i et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.

 

Vi går nå inn i en ny femårsperiode med de samme arealrestriksjonene i området som i den foregående. Det åpnes dermed for gjødsling av skog med slikt tilskudd igjen fra 2021 i området.

 

Landbruksdirektoratet vil komme tilbake med nærmere omkring tilskuddssats, forvaltning, vilkår og forutsetninger for slikt tilskudd i løpet av kort tid. Om det blir endringer i så måte, så vil ikke de bli store fra slik det har vært tidligere.

 

Statsforvalterne er orientert om dette i møte tidligere denne uka.

 

Dette til orientering.