– Noe er riv ruskende galt
15. januar 2019
NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.
15. januar 2019

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket

NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene. Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

 

 

NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene. Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

 

 

 

 

Det er interessant og gledelig å se hvor lavt skogbruket ligger i forhold til andre bransjer innen landbruket og at trenden fortsatt peker nedover. NHO oppgir ingen forklaring på dette, men det er nærliggende å anta at noe kan forklares med varierte arbeidsoppgaver, en stor andel arbeider utendørs, omfanget av et aktivt og sunt friluftsliv er høyere hos skogbrukere enn andre. Noe kan kanskje også forklares ved at andelen menn er svært høy i bransjen og at naturlig kjønnstilknyttet fravær dermed er lavere.  Gjennomsnittsalderen i skogbruket er sannsynligvis høyere enn de fleste av de andre bransjene det sammenliknes med, noe som medfører færre sykedager pga syke barn osv.

 

Uansett så er det grunn til å glede seg over tallene og la oss håpe at noe kan tilskrives høy arbeidsmoral i skogbruket, uten at vi dermed skal ha sagt noe om andre.