Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa
3. januar 2020
Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten
4. januar 2020

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven

Gudmund Nordtun, administrerende direkøtr i Glommen Mjøsen Skog SA vil bruke forkjøpsretten i Moelven.

Med det sikrer de kontrollen over selskapet. – Vi vil sikre at Glommen Mjøsen Skog SA får mer enn 50% eierandel i Moelven Industrier ASA og at vi dermed vil fortsette å være i førersetet for utviklingen av selskapet. Det mener vi er best for andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA og best for Moelven Industrier ASA og dermed også for å sikre framtidig pris og etterspørsel etter tømmer, står det i en pressemdling fra  Glommen Mjøsen Skog SA.

 

Administrerende direktør Gudmund Nordtun vil foreløpig ikke si så altfor mye mer om saken, men peker på de forholdene i selskapet som kan avgjøre eierandeleskabalen: – Det er kompliserte aksjonæravtaler i Moelven Industrier ASA. AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA kan også erklære forkjøpsrett på de samme aksjene. Gjør de det, blir vi eiere av litt over 50%. Velger derimot alle å avstå fra å bruke forkjøpsretten, får Glommen Mjøsen Skog SA alle aksjene som nå er omsatt og er eier av drøye 80% av Moelven Industrier ASA. Det er verken noe mål eller ønskelig for Glommen Mjøsen Skog SA over tid å ha en så stor eierandel i Moelven Industrier ASA. Skulle vi få så mange aksjer, vil vi søke å finne samarbeidspartnere inklusive å stifte et holdingsselskap der dere andelseiere inviteres til å investere sammen med Glommen Mjøsen Skog SA i Moelven Industrier ASA, sier  Nordtun i en pressemdling fra selskapet.

 

Nordtun regner ikke med å vite så mye mer før ut i neste uke, når de andre samarbeidspartnerne i Moelven får bearbeidet utspillet og gjort seg opp en mening om den videre utviklingen. Beslutningen om å utøve forkjøpsrett vil nemlig uansett bety at Glommen Mjøsen utløser tilbudsplikten på de øvrige aksjene i selskapet. Hvor stor eierandel Glommen Mjøsen Skog SA til slutt vil få kontroll over i Moelven Industrier ASA, vil være avhengig av hvordan AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA forholder seg til Glommen Mjøsens beslutning. Glommen Mjøsen er forberedt på at sluttresultatet blir at man eier alt fra litt over 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA til nesten 100%. – Glommen Mjøsen Skog SA har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier ASA, et selskap med god lønnsomhet og framtiden for seg. Vi ønsker å forbli i den rollen. Det er naturlig for oss å se etter partnere og Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier ASA. Vi mener også at Moelven Industrier ASA, som et av industrilokomotivene i Innlandet, er best tjent med at Glommen Mjøsen Skog SA fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet, sier direktør Nordtun i pressemeldingen.

 

– Styret i Glommen Mjøsen Skog SA har også vurdert å ikke utløse forkjøpsretten. Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling. Dette mener styret at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA ikke er tjent med, legger styreleder Terje Uggen til.

 

 

DETTE ER SAKEN:

Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS som Viken, AT Skog og Felleskjøpet Agri har etablert sammen. Det er både Eidsivas 23,8 % og Felleskjøpet Agris 15,85 % av aksjene. Fra før har Viken Skog 11,9 % og AT Skog 7,3 %. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.

 

Aksjene i Moelven Industrier ASA er i henhold til avtalen med Skog Holdco AS priset til 16,50 kr/aksje. Dette verdsetter hele Moelven Industrier ASA til drøye 2 milliarder kr, noe som er under bokført verdi på egenkapitalen i selskapet.