Stipenddryss til skogfagstudenter
28. november 2019
Studenter hedret med pengepriser
29. november 2019

GRATULERER med stipend-priser

Da Velg Skogs stipendpriser skulle deles ut i LMD i dag, ble det nesten reint bord til NORSKOG/NORTØMMER-ansatte.

– Har sikret seg de flinkeste studentene. NORSKOGs direktør Arne Rørå tv. med ansatt Svein Harald Frøberg Skjerstad som vant gjeveste prisen, Martin Storberget som vant beste Bachelor (i NORTØMMER) og Øyvind Sørhuus som fikk premie for beste karaktersnitt. I prat med statsråd og prisutdeler Olaug Bollestad.

Av de fire unge lovende som fikk stipend for de beste master og bachelor oppgavene fra skogstudiene, har NORSKOG og NORTØMMER sikret seg tre. Fjerdemann er ennå ikke i jobb i skognæringa.

 

– Å dele ut andres penger til flinke studenter, er et av årets høydepunkter, spøkte Landbruks- og matdepartementets Ivar Ekanger med. Men det var ingen spøk at fire studenter fikk premiert sine master- og bacheloroppgaver i dag – hhv tre på NMBU og en på Evenstad.

 

Beste Masteropgave

Gjeveste prisen gikk til Svein Harald Frøberg Skjerstad. Han skrev master om pris- og inntektselastisiteter for etterspørsel etter trelast av bartre for 92 land basert på data fra Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) for perioden 1990-2017. I oppgaven er det også estimert fremtidig global etterspørsel etter trelast basert på såkalt Shared Socioeconomic Pathways-scenarioer fra FNs klimapanel (IPCC) for tilpasning til eller reduksjon av  klimagassutlipp. Resultatene viser at fremtidig økonomisk vekst vil påvirke etterspørselen etter trelast betydelig.  

 

Skjerstad fikk særlig god omtale fra juryen for sine kritiske vurderinger og analyser av dataene fra FAO blant annet ved hjelp av statistiske analyser. Juryen skriver også dette om  Skjerstads oppgave:

Relevans for næringen (tema) er knyttet til kunnskap om økonomisk utvikling i internasjonale markeder for trelast. Etterspørsel etter og pris på trelast er blant de viktigste faktorene for tømmerprisene, og dermed også for aktiviteten og verdiskapingen i skogbruket. Trelast omsettes i internasjonale markeder, og Norge er blant landene som både importerer og eksporterer trelast. Resultatene viser at pris- og inntektselastisitetene varierer mellom land, og kunnskap om denne variasjonen er viktig for å kunne konkurrere på internasjonale markeder.

Statsråd Olaug Bollestad understreket også fordelen av at oppgaven er skrevet på engelsk, slik at den også får internasjonal relevans, før hun ga bort 100.000 kroner tilsammen, for beste karaktersnitt og beste oppgave.

 

Skjerstad forteller at han valgte skogfag fordi han under masterstudiene i økonomi, oppdaget at han interesserte seg stadig mer for naturressursene. Så ble det master i skogfag på toppen. Skjerstad hadde som jobbsøkingsstrategi å søke en jobb av gangen og se etter noe han var interessert i. Slik ble det napp på første forsøk, – i NORSKOG. – Fordi det var den delen av næringslivet innen skog som var best match med min utdanning innenfor både økonomi og skog. Også var beliggenheten god i tillegg, kommenterer Skjerstad.

 

Beste Bachelor

For beste bacheloroppgave fikk Martin Storberget 25.000,- kroner. Han får prisen for å ha skrevet en oppgave med betydelig relevans for skognæringa. – Det handler om å  få lønnsomhet på hvert enkelt driftsoppdrag har vært en utfordring i hogstmaskinfaget. Flere mener tilgang på gode entreprenører kan bli en flaskehals i skogbruket. Det gjelder rekruttering både til eiere av maskiner og ansatte. Resultatene kan bidra til mer presis prissetting på hvert enkelt driftsoppdrag og/eller til generelt høyere driftspriser til fordel for entreprenørene, skriver juryen. Martin Storberget har arbeidet siste tre somrene for NORTØMMER og syntes det derfor var naturlig å søke jobb der. Og han er hjertelig velkommen som skogkonsulent. Storberget er i sin nye jobb opptatt av at tømmeret skal utnyttes bedre og få en høyere verdi.

 

Beste karaktersnitt

I tillegg fikk også Øyvind Sørhuus pris for beste karaktersnitt, 50.000,- kroner. Øyvind ble kontaktet av NORSKOG og tilbudt jobb etter endt studie. Det satte han stor pris på. I sin nye jobb der han blant annet arbeider mot skogeiere om frivillig vern, er han opptatt av god veiledning til skogeierne, også innenfor andre deler av fagfeltet enn frivillig vern.  

Sistemann som fikk stipend var Steinar Stensli fra MNBU, 50.000,- for beste karaktersnitt. Han arbeider for tiden gjennom tilfeldigheter hos veterinærinstituttet i Trondheim, men er på jobbsøk i skognæringa.

Direktør i NORSKOG Arne Rørå, måtte skuffet erkjenne at geografien Stensli vil jobbe i, dessverre ikke passer NORSKOG. Men er strålende fornøyd med at de tre andre er i hans system.  – Vi er spesielt glade for å ha fått så flinke unge til å begynne å jobbe hos oss. Det setter vi stor pris på, sier Rørå.

 

Tre priser til NORSKOG/NORTØMMER-ansatte. Fv. Martin Stoberget, Statsråd Olaug Bollestad delte ut, Øyvind Sørhuus og Svein Harald Frøberg Skjerstad. Fjerdemann som fikk pris, Steinar Stensli var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Line Venn.

– Gratulerer og ta med dere dette på veien…

Arrangementet har en fin ramme i Landbruks- og matdepartementet, som i tillegg til at statsråden setter av tid til å dele ut prisene, inviterer på lunsj og foredrag.

Der det var flere som ville gi de unge noen velmente vink videre inn i arbeidslivet.

 

Statsråd Olaug Bollestad som delte ut prisene sendte med de unge disse ordene på veien:

– Alle har hørt om «det grønne skiftet» – og bærekraftig forvaltning av skogressursene er helt nødvendig om vi skal klare å komme over fra en fossil økonomi til en bioøkonomi. Da trenger vi lønnsomme næringer som kan drive lønnsomt og skape verdier i markedet. Skogressursene gir grunnlag for økonomisk lønnsomhet og de er samtidig de beste karbonstøvsugerne vi har, sa hun og skrøt videre av skogpolitikken her til lands. – Staten legger til rette for verdiskaping og setter rammer for ressursforvaltning og miljøhensyn. Men det er næringa selv som må gjøre jobben, understreket hun.

 

Bollestad pekte på at skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover. – Fra 1900 og til i dag har vi hatt en utrolig utvikling av skogressursene som ikke blir verdsatt nok i den offentlige debatten om skog og miljø. Stående skogvolum har økt fra rundt 300 millioner kubikkmeter til rundt 900 millioner kubikkmeter i løpet av de siste hundre åra, påpekte statsråden. Og konkluderte videre med at aktivt skogbruk blir dermed viktig fremover, – noe som bør være gode fremtidsutsikter for de unge som skal inn i skognæringa. Det mente Bollestad også:

– Framover må vi øke hogsten, øke verdiskapinga fra skogarealene og samtidig ta godt nok vare på viktige miljøverdier. Dette blir jobben deres framover – og dette blir både krevende og viktig, sa Olaug Bollestad blant annet som var glad for å kunne dele ut stipendene som blir gitt av næringa selv om et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere velkommen til gagns arbeid i skogsektoren, avsluttet hun, før hun delte ut prisene.

 

 

 

PRISENE:

Beste karaktersnitt

Skjerstad                                                                                         

Svein Harald Frøberg

Ved NMBU – i dag skogkonsulent i NORSKOG
50 000,-

 

Stensli

Steinar Gilleberg

Ved NMBU –

50 000,-

 

Sørhuus

Øyvind

Ved NMBU – i dag skogkonsulent i NORSKOG

50 000,-

 

Beste masteroppgave

Skjerstad

Svein Harald Frøberg

Ved NMBU – i dag skogkonsulent i NORSKOG

50 000,-

 

Beste bacheloroppgave

Martin

Storberget

Ved Evenstad – i dag skogkonsulent i NORTØMMER

25 000,-