Merkelig røre av skogvernkritikk
11. juli 2019
Svensk treindustri satser på røntgenteknologi
30. juli 2019

Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern

NORSKOG kommenterer de helhetlige forvaltningsplanene: Det kan alltid finnes gode argumenter for at man bør ha størst mulig informasjon og foreta prioriteringer på overordnede nivåer før man iverksetter tiltak som næringsdrift og utbygging. Men disse «helhetlige forvaltningsplanene» er i realiteten en form for snikvern fordi det er for lang avstand fra det ideelle utgangspunktet og frem til utførelse.

Slike «objektive kriterier» som disse forvaltningsplaner skal basere seg på, finnes ikke. Og de vil aldri finnes. Prioriteringer og avveininger vil aldri bli objektive. Granavolden-erklæringen bommer derfor fullstendig på dette. De såkalte «objektive kriteriene» vil føre til en kamp mellom vern og bruk i et slags akademisk gjenskinn. NORSKOG har derfor i høringsuttalelsen vår vært sterkt kritisk til de helhetlige planene. Se under.

Slike planer flytter makt fra lokalt til sentralt og de flytter makt fra demokratiet til akademia.

Helhetlige forvaltningsplaner kommer til å vise seg å bli både et stort angrep på privat eiendomsrett og den største trusselen for landbasert verdiskaping noensinne. Man kan godt kalle det «helhetlige forvaltningsplaner» men i realiteten vil dette være verneplaner. Keiseren har faktisk ikke fått nye klær.

 

Se hva NORSKOG skriver i høringsuttalelse om helhetlige forvaltningsplaner

Se også her hva Nationen skriver i artikkel om helhetlige forvaltningsplaner