Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt
28. mai 2021
Barkbilleberedskapen styrkes
31. mai 2021

High tech i skogen

Prosjektets mål er å undersøke hvordan en i større grad kan utnytte data som allerede produseres, f.eks. av en hogstmaskinen. Prosjektet ønsker også å ta i bruk ny teknologi.

Vellykkede skogdager

NORSKOG avholdt i den sammenheng mandag 7. juni en workshop hos Mathiesen Eidsvold Værk (MEV). Røsåsen Skogsdrift AS som gjennomfører store deler av den maskinelle avvirkningen hos MEV deltok også. Bakgrunnen for skogdagen er MEV og Røsåsen Skogsdrifts deltakelse i prosjektet Tech4Effect.

 

NORSKOG avholdte også 20. mai en lignende workshop hos Fritzøe skoger, Løvenskiold Fossum og Tveitan & Bang Tynningslag AS. Denne ble avholdt i Siljan.

 

NORTØMMER, som er i ferd med å ta i bruk tilsvarende teknologi, var med på begge samlingene.

 

Internasjonalt prosjekt

Tech4Effect er et prosjekt som har pågått siden 2016, prosjektet er stort i omfang og har deltagere i en rekke land, både fra skogforskningen og det operative skogbruket. Blant prosjektdeltagerne finner vi land med lignende forhold som i Norge, blant annet Finland, men også land som Sør-Afrika er deltagende i prosjektet. I tillegg til det utøvende skogbruket som NORSKOG i Norge og Skovdyrkerne i Danmark deltar en rekke forskningsinstitusjoner. I Norge er NIBIO representert og har koordineringsansvaret for prosjektet. I tillegg til forskningen er også maskinprodusenter representert.

 

Utnytter hogstmaskinsdata

Prosjektets mål er i stor grad basert på hvordan en i større grad kan utnytte de data som produseres, blant annet i hogstmaskinen, men også ta i bruk ny teknologi. Dette for å øke effektiviteten og redusere bruken av innsatsfaktorer.

 

Hos MEV var hovedtemaet for skogdagen effektivitetsportalen Silvismart. Silvismart er utviklet gjennom prosjektet Tech4Effect, og har som formål å hjelpe både maskinføreren og oppdragsgiveren å visualisere de data som produseres ved gjennomføringen av skogsdrift. Visualiseringen skal så fungere som et hjelpemiddel for maskinføreren, men også en effektiv måte for entreprenør og oppdragsgiver å løse logistikken av informasjon som skal flyte frem og tilbake. Her er det også viktig å skille på hvilken informasjon som utveksles og ikke. Silvismart er tilrettelagt og basert på standardiserte produksjonsfiler som produseres i maskinen, dette betyr at portalen kan brukes uavhengig av hvilken maskin som sender filene. Dette gjør at entreprenører som benytter maskiner av forskjellige merker kan samle informasjonen på ett sted.

 

Gode samarbeidspartnere

NORSKOG er veldig fornøyd med gjennomføringen og er glad for den faglige diskusjonen mellom de oppmøtte. Her er det definitivt et behov for videre arbeid, og det er ingen sak når en har gode samarbeidspartnere.