Forlenger budfristen for salg av Saugbrugs
1. mars 2018
Nye kurs om skogbeskatning april 2018
1. mars 2018

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt

ARNE LUND

906 89 985 al@lokal-avisa.no

Trysil: – Oppdraget med utgi­velse av «Hjorteviltet» er noe Trysil­vassdraget Skogeierlag (TVS) har, mens jeg har redaktøransvaret, sier Frank Robert Lund.

Han forteller at han har hatt redaktøransvaret siden 2013. Og når bladet nå fyller 28 år, kommer det i nye medier.

– Den digitale verden har inn­hentet oss. Derfor lanserer vi nå hjorteviltet.no på en ny nettside denne uken, sier Lund.

Fire nettutgivelser

Han forteller at det nå kommer seks artikler på nettet, og at det blir nye nettsaker også i april, juni og august. I august kommer også bladet i papirformat på omkring 100 sider som tidligere.

– Vi har et opplag på 5.000 eksemplarer, og er landsdekkende. Stoffet gjelder hjorteviltene elg, hjort og rådyr. Her kommer det for­skingsnytt, nyheter, lover, bestands­analyser og det meste om hjorteviltet. Den nye endringen håper vi skal føre til flere abonnen­ter, sier redaktøren.

Han forteller at hele arkivet til bladet er digitalisert, og at mange som bruker bladet som et oppslags­verk, nå kan søke opp saker på nett­sidene.

Bredt eierskap

– Både forskere og forvaltningsper­sonell er med på å sende inn bidrag til bladet, sier Lund.

Det er stiftelsen «Elgen» som er eier av bladet. Bak dette står Det norske Skogselskap, Miljødirekto­ratet, Fylkesmannen i Hedmark, Landbruks- og matdepartementet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norsk Hjortesenter, Norsk Skogmuseum, Norskog og Statskog.

– Det er et bredt eierskap, og Mil­jødirektoratet bidrar økonomisk til at denne fagkompetansen blir gjort tilgjengelig for folk flest, sier Lund.

Han synes det er artig at Trysil har redaktøransvaret for et slikt blad.

Ønsker bidrag

– Hvis noen har interessant stoff eller bidrag om jakt og forvaltning er det bare å ta kontakt, sier Lund.

Han synes en slik redaksjon er fin måte for de ansatte og medlem­mene i TVS til å knytte til seg kon­takter og kunnskap.

I den senere tid har også bladet åpnet en spalte som heter «På bak­posten». Her kan jegere eller andre skrive litt løsere saken med menin­ger og innlegg.

Bladet har også noen sider om mat, portretter og fagstoff om alle de tre hjorteviltene som dekkes.

Så langt er ikke villreinen med i dette bladet, men på sikt kan det hende at dette også kommer inn i det samme tidsskriftet.