NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen
18. mars 2020
Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket
19. mars 2020

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

Snart kan jegere benytte seg kunstig lys ved jakt på villsvin

NORSKOG støtter det fremlagte forslaget til tilføyelse i utøvelsesforskriftens § 29 b, første og annet ledd. På tross av at det ikke er høringstema nå ber NORSKOG også om at det i tillegg til fastmontert kunstig lys ved jakt på villsvin på åte, åpnes for å benytte lysforsterkende siktemidler (nattoptikk) ved jakt på innmark med uhøstet grøde og ved åtejakt på villsvin.

 

Hele høringssvaret kan du lese her: