Barkbilleovervåkningen: færre barkbiller i alle fylker
7. november 2022
Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne
8. november 2022

Høyesterett skal behandle anken i ulvesaken

NORSKOG er svært glad for staten anker, og stiller som partshjelp.

Staten ved Klima- og miljødepartementet har anket Borgarting lagmannsretts dom fra 6. juli. Dommen konkluderte med at vedtaket om felling av alle ulvene i Letjenna-reviret i 2019 var ugyldig. NORSKOG er svært glad for staten anker, og stiller som partshjelp.

 

– Det er avgjørende å få en endelig avklaring på prinsipielle spørsmål i ulveforvaltningen og det er dermed en nødvendighet at saken går til Høyesteret, har Naturbruksalliansen, som NORSKOG er en del av, tidligere uttalt.

 

Les mer HER.