Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar
23. november 2020
Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021
26. november 2020

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Norge har satt seg som mål å kutte klimautslippene med minst 50% innen 2030. Innenfor denne overordnede målsettingen er det avgjørende å benytte norsk næringslivs leveringsevne i størst mulig grad. Vi som samfunn må klare å skape arbeidsplasser gjennom omstillingen til et lavutslippssamfunn. Dette er en forutsetning for at prosjektets økonomiske og sosiale bærekraft skal bli ivaretatt.

 

Les notatet om biodrivstoff som er skrevet i samarbeid mellom Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.

 

Politikk biodrivstoff – Nobio – NSF – NORSKOG