Norske Skog investerer milliarder i satsing på fornybar emballasje
17. juni 2020
Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping
19. juni 2020

INNSIKT Marked nr. 3-20

Vi står fortsatt ovenfor en uoversiktlig markedssituasjon for andre halvår. Samtidig som sagbrukene går for fullt, er situasjonen utfordrende på treforedlingssiden med høye lagre som følge av svake sluttmarkeder i flere segmenter, fortrinnsvis papirmarkedet.

 

Dersom denne situasjonen fortsetter inn i høsten, vil en kunne se for seg et scenario der manglende avsetning på massevirke skalerer avvirkningen i så stor grad at sagbrukene vil mangle tømmer. Det kan synes som om tømmeromsetningsaktørene har lave bilveislagre av sagtømmer, da industrien sluker unna, mens det hoper seg opp med massevirke.

 

Les hele INNSIKT Marked nr. 3-20 her: Innsikt-Marked nr. 3-20