Prøver ut tyngre tømmerbiler
25. september 2020
Dialog med næringslivet om nytt fylkesvegprogram
28. september 2020

INNSIKT Marked nr. 4-20

Hva skjer i markedet og hvorfor?

 

  • Ubalansen mellom sagtømmer og massevirke i markedet tiltar.
  • Det synes ingen ende på overskuddssituasjonen av massevirke og flis.
  • Både sagtømmer- og trelastlager reduseres nå i raskt tempo, særlig på Østlandet.
  • COVID-19 skaper en svært usikker og kortsiktig markedshorisont frem til en vaksine foreligger.
  • Skjør markedssituasjon: ytterligere produksjonsbegrensninger i treforedlingsindustrien vil gi en reduksjon i avvirkningen som vil medføre alvorlig tømmermangel for sagbrukene.

 

Les hele INNSIKT Marked nr. 4-20 her: Innsikt-Marked nr. 4-20