Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 16 spørjetimen på Stortinget 27.02.2018 om skoglovens bærekraftforskrift
7. mars 2018
Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood
8. mars 2018

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap

Brevet inneholder en oversikt over betalt formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital som over perioden 2013 til 2018 har økt fra 6,7 mrd. kroner til 8,0 mrd. kroner (nominelle kroner). Den betalte formuesskatten på næringsinvesteringer har gått opp i denne perioden, både nominelt og også om du justerer for inflasjon. Når den betalte skatteregningen går opp, selv om Regjeringen formelt har redusert formuesskatten, kan man ikke vente at formuesskatten i denne Stortingsperioden skal være en kilde til å skape nye jobber og bedrifter, slik AP og LO ofte argumenterer for.

Bredden av norsk næringsliv ber om at formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital avvikles i denne stortingsperioden.

NORSKOG er en del av denne Alliansen som består av 11 næringsorganisasjoner (dvs. bredden av norsk næringsliv utenom finanssektoren), som har ca. 110 000 virksomheter som medlemmer. Disse medlemsbedriftene sysselsetter om lag 1 million ansatte, dvs. over halvparten av alle privat ansatte.

 

Hele brevet kan leses her:

Innspill til statsbudsjettet for 2019 – Fra Alliansen for norsk privat eierskap – 7. mars 2018