NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet
14. mars 2020
100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter
17. mars 2020

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond

Dette er det motsatte av det som til nå er praktisert. Skattedirektoratet og Landbruksdirektoratet har nettopp hatt et avklaringsmøte hvor de har blitt enige om hvordan dette skal praktiseres.

 

Konsekvenser
Denne praktiseringen vil redusere kapitalbeskattede skogeieres kostnader gjennom økt skattefordel ved bruk av skogfond. I neste omgang vil det gi økt insitament til investeringer i skogkultur, veginvesteringer og annet på mindre eiendommer!

 

Les hele informasjonsskrivet her: MVA skogfond kapitalskogeier