Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp
27. august 2021
Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025
2. september 2021

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

Innspill fra Villsvinprosjektet gir resultater

NORSKOG og Villsvinprosjektet har over lengre tid arbeidet for at staten skal tillate bruk av motorkjøretøy ved uttak av skutt villsvin. Dette for å lette det viktige arbeidet grunneiere og jegere gjør for å bekjempe den svartelistede bestanden.

 

Etter innspill fra Villsvinprosjektet tidligere i vår, har Klima- og miljødepartementet besluttet å begynne å arbeide for å endre forskriften, slik at bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin vil bli tillatt.

 

– NORSKOG er fornøyde med at departementet ser behovet og vil ta tak i dette. Dette vil lette arbeidet med å bekjempe arten, kommenterer Arne Rørå.

 

450 villsvin skutt.

Bekjempelse av villsvin er en stor oppgave, som vil kreve et omfattende grunneiersamarbeid over store arealer. Erfaring viser at man må ta ut to tredjedeler av bestanden årlig for å holde den stabil, og mer for å redusere bestanden. I jaktåret 2020/2021 ble 450 villsvin skutt i Norge, en økning på 140 dyr fra forgående jaktår. En endring av regelverket vil forhåpentligvis bidra til denne positive utviklingen.

 

Les mer om villsvin og villsvinprosjektet på deres nettsider .