Ola Mæle selger skogeiendommene i Namdalen
8. oktober 2020
NY RAPPORT: Formueskatten svekker hverdagsnæringslivet
8. oktober 2020

Krisen i skogbruket

For skogbruket og entreprenørene ligger den største krisen foran oss. Tiltakspakken som kom i vår var til stor hjelp, men den avsluttes alt for tidlig. 

 

I statsbudsjettet for 2021 ber vi om:

  • Restbeløpet som er igjen fra «vårpakken» 1.desember (når ordningen avsluttes) overføres til bruk i 2021
  • Det bevilges 30 mill. i tillegg slik at ordningen kan vare til juni 2021

 

Se vedlagte brev fra MEF, Skogeierforbundet og NORSKOG her: LMD om forlengelse av tilskuddsordningen i skogbruket