Straffeansvar ved å delta på jakt
19. november 2018
NJFF-leder om lisensjakt innenfor ulvesonen: – De færreste forstår omfanget
21. november 2018

Kunnskapsløst korstog mot sitka

av Yngve Holth

 

I et oppslag på nrk.no i dag tar Helge Kårstad opp problematikken med å innføre et evt. forbud mot sitkagran. Fra skogbrukets side kan man selvsagt velge et pragmatisk synspunkt på dette og si at sitka betyr minimalt for norsk skogbruk. Men for de eierne som har områder som egner seg og for bygdene som kan gå glipp av lokal verdiskaping, er dette mer alvorlig.

 

Men det som bekymrer NORSKOG mer, er at kampanjen mot sitka bærer preg av å være emosjonelt drevet og være lite opptatt av avveiinger. Etter vår vurdering trekker man «føre var-prinsippet» enormt langt når man avfeier verdiskapingspotensialet med en overdreven forestilling om sitkaens spredningsevne. Vi etterlyser en edruelighet i analysen. Slik vi opplever det, har det spredt seg en oppfatning av at det å plante sitka i kyststrøkene er unødvendig, farlig og, kanskje, særnorsk. Men sitka er et viktig kommersielt treslag i Europa og et svært viktig treslag i f.eks. England og Skottland.

 

Kunnskapsbaserte beslutninger er ofte å foretrekke fremfor emosjonelle.

 

Artikkelen leser du her: https://www.nrk.no/sognogfjordane/regjeringa-vurderer-a-forby-_pobelgrana_-_-skogeigar-fortviler-1.14302102