NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!
3. april 2020
Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!
6. april 2020

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Snart kan jegere benytte seg kunstig lys ved jakt på villsvin

 

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

 

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin. Dette er et godt første steg, men det må åpnes for bruk av nattkikkert, sier Arne Rørå i NORSKOG. Villsvinet er et nattaktivt dyr som kan gjøre stor skade på dyrket mark. Da må vi kunne bruke lysforsterkende siktemiddel for å jakte der villsvinet faktisk er. Dette er særlig viktig på dyrket mark i vekstsesongen.

 

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å holde villsvinbestanden i Norge så lav som mulig, og her har både grunneiere og jegere en sentral rolle, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).  

 

Følger opp handlingsplan

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å følge opp handlingsplanen, og bestemmelsene som nå er fastsatt er del av denne oppfølgingen.

 

Minst mulig villsvin

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

 

 

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

 

Les mer om forvaltning av villsvin i Norge

Reduksjon av villsvinbestanden er et sentralt forebyggende tiltak for å redusere fare for etablering og spredning av smitte av afrikansk svinepest mellom villsvin og tamsvinbesetninger.