Vil ha mer sagtømmer fra granskog
22. november 2017
Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.
22. november 2017

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.

PEFC kurs

NORTØMMER har de siste ukene holdt kurs i den nye Skogstandarden. Foredragsholder har vært Skogsjef Erling Bergsaker fra NORSKOG.  Bildet er hentet fra siste kurskveld på Elverum, der ca 30 entreprenører og skogeiere var samlet.