Unntak fra registreringsplikten for tilhengere
6. februar 2023
Svar på skriftlig spørsmål om miljøhensyn i skogforvaltningen
10. februar 2023

Kurstilbud om lukket hogst

NORSKOG har utviklet et kurs for skogeiere, skogaktører og entreprenører.

NORSKOG har utviklet et kurs for skogeiere, skogaktører og entreprenører.

Er man engasjert i skogbruk er det vanskelig å ikke legge merke til det store fokuset på lukkete hogstformer i media. Gjermund Andersens bok «Nytt skogbruk!» og Oslo kommunes omlegging til lukket hogst har vært pådrivere. Klimaspørsmålet og studier som viser lekkasje av jordbundet karbon etter snauhogst har ført til krav fra miljøbevegelsen om slutt på flatehogst. Også i våre naboland er dette et hett tema. SVT har laget dokumentarserien «Slaget om skogen» i to sesonger, med sterkt skyts mot skogbruk. I den nyeste sesongen er omlegging til lukket hogst et viktig tema. I Finland har de besluttet at minst 25 % av statens skoger skal forvaltes «hyggesfritt».

 

I revidert PEFC-skogstandard (trer i kraft 1. mars 2023) er det et uttalt mål å øke andelen lukkede hogstformer i Norge. Det står også at gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, og kunne tilby et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst.

 

Lukkete hogstformer fungerer ikke alle steder. Men mange steder som hadde egnet seg for lukket hogst blir i dag snauhugget. For å oppfylle skogstandarden må skogbruket øke andelen lukkete hogster på disse arealene. Hvis ikke risikerer vi i fremtiden et strengere regelverk som gir mindre fleksibilitet når det gjelder å velge de riktige arealene for lukket hogst.

 

Kursets innhold

For å øke fokus og kunnskap om lukket hogst har vi lagt opp et kurs med 3 sesjoner på Teams om skjermstillingshogst, småflatehogst og bledningshogst. Det vil bli én gjennomgang på dagtid og én på kveldstid for hver av disse temaene, slik at tidspunktene kan passe alle. Kurset vil ha stor vekt på praktiske enkle råd når det gjelde

 

  1. Hvilke arealer som egner seg for lukket hogst, og
  2. Hvordan den bør gjennomføres.

 

Bjørn Toverud startet med skjermstillingshogst og smågruppehogst på sin eiendom i Aurskog-Høland for ca. 30 år siden, og vil ha et hovedansvar for de to første kursdagene (skjermstilling- og smågruppehogst), mens Mats Finne er biolog og skogbruker på egen eiendom, og vil ha hovedansvar for sesjonen om bledningshogst.

 

Kurset avsluttes med en skogdag hos Bjørn på Mangen i Aurskog-Høland.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

 

Datoer

15. mars – Skjermstillingshogst (på Teams) – enten kl. 08:15 – 09:45 eller 18:30 – 20:00
22. mars – Småflatehogst (på Teams) – enten kl. 08:15 – 09:45 eller 18:30 – 20:00
29. mars – Bledningshogst (på Teams) – enten kl. 08:15 – 09:45 eller 18:30 – 20:00

Skogdag – avholdes i starten av juni. Påmelding vil bli sendt ut ved kursoppstart.

 

Priser og påmelding

For medlemmer og NORTØMMERs entreprenører kr. 3 500,-

For ikke-medlemmer kr. 5 500,-

Kurset kan dekkes med skogfond. Siden dette er undervisning er det ikke momspliktig.

 

Det er begrenset antall plasser på kurset.

 

Påmeldingen gjøres til firmapost@norskog.no, vennligst oppgi navn, telefonnummer, ønsket tidspunkt for Teams sesjon og eventuelle allergier. Vennligst merk emnefeltet med «Lukket hogst, kurs».

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt med Mats Finne (mats.finne@norskog.no) eller Bjørn Toverud (bjorn.toverud@norskog.no).