Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?
24. november 2020
Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig
27. november 2020

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

«Det er bra at KLD opprettholder Rovviltnemdenes vedtak om uttak av ulv utenfor ulvesonen. Det skulle da også bare mangle. Dette er uttak av ulv i områder hvor det ikke skal være ulv. Dette må ikke ble et avledningsvedtak. Det er nå svært viktig at KLD i tillegg opprettholder nemdenes vedtak om uttak innenfor ulvesonen. Det er kun ved å følge opp rovviltnemdenes vedtak at regjeringen Solberg kan vise at de følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål. Distriktsbefolkningen forventer ikke noe mindre enn dette» ,sier Arne Rørå.

 

Les hele saken fra Klima- og miljødepartementet her.