Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?
19. mai 2020
Innstilling fra energi- og miljøkomiteenom om rovvilt.
19. mai 2020

Lav moms ved utleie i turistvirksomhet

Lav moms ved utleie i turistvirksomhet

av Yngve Holth

 

Forhold som bl.a. persontransport, overnatting, fornøyelsesparker og opplevelsessentre har lav moms, normalt 12 %. Som en del av tiltakspakken er denne momssatsen midlertidig redusert fra 12 % til 6 %.

Den reduserte satsen gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

 

Mange skogeiere driver arealbasert turistvirksomhet der f.eks. hytter leies ut i forbindelse med jakt eller fiske. Slik hytteutleie vil opplagt være omfattet av denne midlertidige momssatsen. Detaljer om ordninger finner man i en prinsipputtalelse fra Skatteetaten av 8. april 2020 (https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/endring-i-den-reduserte-satsen-for-merverdiavgift-fra-12-til-6-prosent/).

I vår sektor må det være leveringstidspunktet for «varen» som avgjør hvilken momssats som skal benyttes. Dersom man leier ut ifm fiske i juni 2020, er det ingen tvil om at hytteleien skal faktureres med 6 % moms. Dersom deler av tjenesten leveres i oktober og deler etter oktober, vil det nok være slik at leiebeløpet må deles før og etter 31. oktober.

 

Dersom man leier ut hytte som benyttes i jaktsesongen helt fra august og ut jaktåret, blir spørsmålet om hvor stor del av hytteleien som skal henføres til før og etter 31. oktober. NORSKOGs oppfatning er at denne fordelingen ikke bare må skje etter periodens lengde men også etter leieverdi. Hytte utleid ifm småviltjakt har f.eks. normalt mye høyere verdi pr. uke i september enn i desember. Også praktiske forhold som snø og brøyting vil spille inn. NORSKOGs oppfordring til utleiere er derfor:

 

  • ved utleie av hytte der hele leieperioden er mellom 1. april og utgangen av oktober, skal man fakturere med 6 % moms.
  • ved utleie som strekker seg slik at deler av leieperioden er utenfor dette intervallet, fordeles forholdsmessig etter vurdert leieverdi i de enkelte periodene.