Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge
5. juli 2021
Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv
7. juli 2021

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

Protester i Sverige

Det svenske skognæringen har reagert kraftig på lekkasjen (se for eksempel her). De mener det er uriktig at svensk skogbruk skal styres av EU. Skogen i sentral-Europa er helt forskjellig fra den boreale skogen i Norden, og riktig skogskjøtsel i et land er ikke nødvendigvis riktig skogskjøtsel i et annet land.

 

Den svenske næringen mener at tiltak som er skissert for å løse utfordringer i skogbruket i mellom-Europa vil virke mot sin hensikt i Sverige, og være ødeleggende for det svenske skogbruket og deres miljøarbeid. Skogstrategien vil føre til lavere karbonbinding og et lavere avvirkningsnivå. Da blir det dyrere og færre tømmerprodukter, noe som begrenser de trebaserte produktenes potensiale for å erstatte fossilbaserte produkter.

 

Betydningen for Norge

Skogbruk reguleres ikke av EØS-avtalen, så den nye strategien og eventuelt nytt regelverk basert på den blir ikke bindende for Norge. Strategien kan likevel påvirke den norske skognæringen ved at den endrer tømmermarkedet og forståelsen av hva et miljøvennlig skogbruk vil være.

 

NORSKOG og skognæringen har begrenset påvirkning på det som skjer i EU, men følger utviklingen tett og arbeider for et godt utfall for norske skogeiere. Vi skal bidra til at debatten i Norge om bærekraftig skogbruk blir faktabasert og god. Bærekraftig utvikling skal ta både økologiske, sosiale og økonomiske hensyn.