Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen
5. oktober 2021
Ap mangler tiltro til private skogeiere
6. oktober 2021

Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen

I partiprogrammene kom det frem at samtlige partier ønsket seg et større bidrag fra skogen. Dette er fullt mulig. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Årlig tilvekst i norske skoger på ca. 25 mill m3. Det er mulig å øke den årlige avvirkningen fra dagens 11-12 mill. m3 til 15 mill m3 innenfor en bærekraftig ramme. Det forutsetter imidlertid at vi som et minimum har rammebetingelser tilsvarende de landene vi konkurrerer med i dette markedet. En stabil høy avvirkning med tilgjengelig virkesvolum er et viktig tiltak for å sikre etablering av ny treforbrukende industri i Norge.

 

Øverst på ønskelisten til våre politikere nå står økt aksept for betydning av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av alle båndlagte arealer.

 

Les hele NORSKOGs innspill her: Innspill Regjeringsplattform