Elverum hogger mest skog
1. februar 2019
Hvilket treslag brenner best?
1. februar 2019

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG. Hun vil arbeide både med kommunikasjon og næringspolitikk. Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en person med på laget som både har kompetanse innen kommunikasjon og skog.

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG. Hun vil arbeide både med kommunikasjon og næringspolitikk. Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en person med på laget som både har kompetanse innen kommunikasjon og skog.

 

Line er utdannet forstkandidat fra NMBU på Ås. Hun har også utdannelse innen journalistikk fra Høyskolen i Oslo og Institutt for journalistikk.

 

Hun har lang fartstid fra tidsskriftet Norsk Skogbruk hvor hun først var journalist og så redaktør fra 2012.  Line har også bidratt i bladene Kretsløpet, Bioenergi og Hjorteviltet. De siste årene har Line, som redaktør, også arbeidet med å målrette informasjon og kommunikasjon til ulike målgrupper, gjennom forskjellige kanaler. Blant annet gjennom et prosjektsamarbeid med Kystskogbruket, der målet var å nå ulike grupperinger av beslutningstakere med mer informasjon og nyheter om skogbruk og skognæringen. Målet for dette arbeidet var å  øke næringens synlighet.