Skogforum på Honne i november
16. juni 2021
Danner det noen mening i å klassifisere naturens tilstand som «god» eller «dårlig» etter en enkel skala?
23. juni 2021

Økende mengde barkbiller, pass på!

En kald og våt mai har gitt lite biller, men det varme været de siste ukene har ført til raskt stigende fangster i fellene!

NIBIO har lansert ny barkbillevarsling i Skogportalen i Kilden der man kan følge med på resultater fra fellefangst og få (tekst)varsel for barkbillerisiko i forskjellige geografiske soner.

 

Sonevarselet i bildet viser at det så langt har vært lav risiko (grønt) i alle soner, men de røde prikkene angir nivå for fellefangst fra uke 21-24  og disse viser raskt stigende antall biller.

 

Skogeiere i områder med oransje eller røde prikker bør befare eldre granskog med dårlig helse for å vurdere status. Dette gjelder særlig områdene Vestfold og rundt Mjøsa. Ta kontakt med NORTØMMER hvis du ønsker hjelp til å vurdere situasjonen.

 

De nye kartlagene ligger øverst i lag-menyen under Barkbilleovervåking. Det er flere kartlag med informasjon som er relevant for barkbille-situasjonen.

 

Sonevarselet gir oppdatert status om situasjonen nå. Sonevarselet er basert på telling fra feller og blir oppdatert flere ganger gjennom sesongen. Hvis du klikker i kartet på ønsket sted for du opp et tekstvarsel for den sonen slik som i bildet under. Dette gir ikke alltid siste status, så det kan også være greit å sjekke kartlaget Fellefangst/generasjoner.

 

Tekstvarsel for barkbille

 

NIBIO har mer informasjon om stor granbarkbille. De har også en egen side som omtaler barkbilleovervåkingen.

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mer informasjon om beredskap ved skogskader.