Skogforum på Honne i november
16. juni 2021
Danner det noen mening i å klassifisere naturens tilstand som «god» eller «dårlig» etter en enkel skala?
23. juni 2021

Økende mengde barkbiller, pass på!

NIBIO har lansert ny barkbillevarsling i Skogportalen i Kilden der man kan følge med på resultater fra fellefangst og få (tekst)varsel for barkbillerisiko i forskjellige geografiske soner.

 

Sonevarselet i bildet viser at det så langt har vært lav risiko (grønt) i alle soner, men de røde prikkene angir nivå for fellefangst fra uke 21-24  og disse viser raskt stigende antall biller.

 

Skogeiere i områder med oransje eller røde prikker bør befare eldre granskog med dårlig helse for å vurdere status. Dette gjelder særlig områdene Vestfold og rundt Mjøsa. Ta kontakt med NORTØMMER hvis du ønsker hjelp til å vurdere situasjonen.

 

De nye kartlagene ligger øverst i lag-menyen under Barkbilleovervåking. Det er flere kartlag med informasjon som er relevant for barkbille-situasjonen.

 

Sonevarselet gir oppdatert status om situasjonen nå. Sonevarselet er basert på telling fra feller og blir oppdatert flere ganger gjennom sesongen. Hvis du klikker i kartet på ønsket sted for du opp et tekstvarsel for den sonen slik som i bildet under. Dette gir ikke alltid siste status, så det kan også være greit å sjekke kartlaget Fellefangst/generasjoner.

 

Tekstvarsel for barkbille

 

NIBIO har mer informasjon om stor granbarkbille. De har også en egen side som omtaler barkbilleovervåkingen.

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mer informasjon om beredskap ved skogskader.