Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem
18. april 2018
Det viktige samarbeidet
19. april 2018

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling

Ved lassmåling (FMB og fotoweb) av tømmerbiler så er det ikke mulig å se alle stokkene i lagene på bilen. Noen ganger er det ikke mulig å få øye på vrak eller utlegg selv om det forekommer vrak eller utleggstokker inne i lasset. Kontrollmålingen (klaving av uttrekte kontrollag) viser at kun 3-4 % av lagene er helt fri for vrak og utlegg.

 

Siden det er et krav at måling utført av Norsk Virkesmåling skal pendle rundt null i avvik må derfor tømmermåleren ved lassmåling bruke erfaringstall for å vurdere utleggs- og vrakandeler, i tillegg til det en fysisk ser i lasset. Hvis ikke vil lassmålingen systematisk overvurdere kvaliteten i lassene.

 

I de tilfellene der tømmemåler ikke har sett noen feil, men bedømmer at det er utlegg eller vrak i laget, vil han sette vrakårsaken «Måleplassens vrak» (kode 4) for massevirke eller nedslagskoden «Måleplassens utlegg» (kode 9) for sagtømmer. Dette vil også framkomme på målekvitteringen.

 

I praktisk lassmåling vil tømmermåleren måle ett og ett lag på bilen og angi vrak/utlegg i prosent per lag samt årsak til vrak. I et lag han ikke ser noe i som ser ut til å være bra kvalitet vil han angi en prosent som er lavere enn det som er gjennomsnitt for en slik leveranse og angi Måleplassen vrak/utlegg som årsak.

På målekvitteringen fra lassmåling vil en få fram vrak/utlegg i m3 sammen med årsak. Er det benyttet forskjellige årsaker på lagene på bilen vil det framkomme flere årsaker på målekvitteringen. Står det måleplassens vrak på en kvittering sammen med en annen årsak betyr det at på minst ett lag har ikke måleren sett noen virkesfeil, men vurderer at det sannsynligvis er noe der.

 

De som ønsker mer informasjon om hva de vanligste vrak/nedslagsårsakene er på de ulike måleplassene kan kontakte måleplassen direkte. Kontaktoversikt finnes på http://www.m3n.no/om-oss/maleplasser/.

Se beskrivelsen fra Norsk Virkesmåling her:

Måleplassens vrak