«Det behövs prejudicerande domar”
2. august 2019
Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag
7. august 2019

«Mangel på empiri om formuesskatten»

Formuesskatt på arbeidende kapital virker negativt på norsk økonomi sin evne til å skape nye arbeidsplasser og videreutvikle eksisterende bedrifter. NORSKOG  er blant annet i den forbindelse medlem av Alliansen for privat, norsk eierskap sammen med 10 andre organisasjoner. I over 12 år har vi arbeidet med å fjerne formuesskatten på arbeidene kapital. Siste ukene har Dagens Næringsliv skrevet flere innlegg om formuesskatten. Civita mener de i liten grad er basert på empirisk forskning.

 

Les mer her

 

NORSKOG mener:

NORSKOG er medlem av Alliansen for privat, norsk eierskap sammen med 10 andre organisasjoner. I over 12 år har vi arbeidet med å fjerne formuesskatten på arbeidene kapital.

Medlemsbedrifter som inngår i Alliansen, melder at formuesskatten på arbeidende kapital er problematisk for norskeide bedrifter, og at den virker negativt på investerings- og finansieringsmuligheter og virker konkurranse-svekkende overfor utenlandsk- og offentligeide virksomheter. Negative omstillings- og verdiskapingsvirkninger av formuesskatt støttes også av Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018:5). Over 300 000 personer betalte formuesskatt på arbeidende kapital i 2017, og norske eiere står bak det aller meste av egenkapitalen til nye og mindre bedrifter. Jo høyere satsen i formuesskatten er, jo mer negativ virker den på økonomien. De historisk lave rentene vi nå erfarer, som reflekteres i redusert avkastning på kapitalen, forsterker dette. Formuesskatt på arbeidende kapital virker negativt på norsk økonomi sin evne til å skape nye arbeidsplasser og videreutvikle eksisterende bedrifter. I en omstillingstid for norsk økonomi taler det i seg selv for store ambisjoner i reduksjonstakten for formuesskatten på arbeidende kapital.