NORSKOG-konsernet vokser videre
5. januar 2022
ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer
6. januar 2022

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan

Dobler produksjonskapasiteten

Mayr-Melnhof Holz kjøpte opp Hüttemann-konsernet i 2018, og fortsetter ekspansjonen med oppkjøpet av Bergkvist Siljan-konsernet. Oppkjøpet er godkjent av konkurransetilsynet, og vil tre i kraft i 2022. Mayr-Melnhof Holz dobler med dette produksjonskapasiteten sin på trelast med 50 %, og omsetter nå rundt fem millioner kubikkmeter tømmer årlig.

 

Fra før av eier selskapet blant annet sagbruk i Østerrike, Leoben og Paskov i Tsjekkia, og Yefimovsky i Russland, samt en rekke massefabrikker i flere europeiske land. Nå eier de også sagbruk i Insjön, Mora og Blyberg i Midt-Sverige. Fra og med 2022 er vil selskapet omsette for mer enn en milliard euro.

 

Ledelsen er svært fornøyde med kjøpet, anser det som et viktig tiltak for å sikre og forsterke sin markedsposisjon.

 

Bergkvist Siljan

Bergkvist Siljan er et ledende svensk sagbrukskonsern som leverer 840 000 m³ trelast i året, hovedsakelig til kunder i Øst-Asia, Vest-Europa og Nord-Afrika. Selskapet eier tre sagbruk i Midt-Sverige, og er ble til ved en fusjon av Siljan Group AB og Bergkvist-Insjön AB.

 

Bergkvist Siljan omsetter for rundt 2,7 milliarder svenske kroner, og sysselsetter 285 personer. Konsernet driver også en av de største containerterminalene i Sverige (40 000 TEU/år).

 

De største blir større

 – Dette er en typisk utvikling for tiden vi er inne i, kommenterer Knut Melum, markedssjef i Nortømmer. – Det er stadig konsolideringsprosesser i skogindustrien, og de største aktørene kjøper opp de små og mellomstore. Mange aktører har tjent godt de siste årene, og de velger å reinvestere med en gang.

 

Dette skjedde blant annet i 2018, da CanFor kjøpte opp 70 % av Vida i Sverige, og forsterket sin posisjon som en av verdens største trelastprodusenter. – Aktørene investerer i områder nært råvaren. At CanFor valgte å investere i Sverige viser at de ser en varig reduksjon i produksjonspotensialet i Canada, som følge av de enorme barkbilleskadene de siste ti årene, men at de fremdeles har troen på svensk produksjon. Råvaren bør foredles næres mulig der den er. Ferdige trelastprodukter har en høyre verdi i forhold til volum, og «tåler» i større grad å bli transportert rundt kloden.

 

Flere norske eksempler

Vi ser like tendenser også i Norge. De siste årene har Gausdal Bruvoll kjøpt opp Gran Tre og Fåvang Sag; Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog har kjøpt seg kraftig opp i Moelven Industrier ASA; Viken Skog kjøpte seg inn i Ringalm-sagbrukene, og AT Skog kjøpte Eikås Bruk, Telemarksbruket og Hasås Høvleri.

 

Stor optimisme i industrien.

– Slike oppkjøp viser at industrien har stor tro på bruk av tre, dette ser vi jo også på forbrukstrender og gjennom investeringene i masseindustri de senere årene. Ved å få færre, men større aktører i markedet øker selvsagt faren for at markedet «låses» i større grad. Dette oppkjøpet kommer derimot ikke fra en annen svensk aktør, slik Holmens oppkjøp av Martinssons og Vidas oppkjøp av Bergs Timber representerte.

 

Nøkkeltall for Mayr-Melnhof Holm og Bergkvist Siljan

  • Salg: >1 milliard euro
  • Ansatte: 2 300
  • Skjært tømmer: >5 millioner m³/år
  • Bartrevirke: 2,9 millioner m³/år
  • Treslagsfordeling: 80% gran, 20% furu
  • Sagbruk: 6
  • Krysslaminert tre: 75 000 m³/år (2021)
  • Limtømmer: 327 500 m³/år (2021)
  • Pellets: 275 000 tonn/år (2021)

 

Produkter: trelast, limtre, spesielle konstruksjonselementer, tak og plater av limtre, duo/trio bjelker, konstruksjonselementer i massivtre, krysslaminert tre, tre-betong komposittelementer, forskaling og pellets.