Regjeringen må hindre konflikter rundt nytt vern
5. november 2019
– Det er grovt å felle et dyr som det ikke er jakt på
6. november 2019

Mer gods på bane

Samferdselsminister Jon Georg Dale og næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold.

Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte i dag næringslivet for å gå gjennom og få innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Ledelsen av arbeidet med planen er nå flyttet inn i departementet for å sikre en tidligere involvering hos fylkeskommunene, de største bykommunene, næringslivet og interesseorganisasjoner. 

Under møtet ble effektivisering, miljø, sikkerhet, ny teknologi og utfordringer i dagens situasjon diskutert. 

Skognæringen ønsker å kjøre mer tømmer på bane i stedet for vei. Det er bra, både for klima, trafikksikkerhet og økonomien i verdikjeden.

Samferdselsdepartementet ønsker  å effektivisere, optimalisere og prioritere.