Sommerløsning på Østfoldbanen på plass
11. juli 2019
Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern
12. juli 2019

Merkelig røre av skogvernkritikk

I artikkelen «Verneverdig skog hogges, uinteressant skog får stå» i Resett, rører NTB sammen frivillig skogvern-ordningen og MiS-registreringer for etablering av nøkkelbiotoper i skog, basert på en rapport fra Biofokus som omhandler MiS-registreringer. Den kommersielle registreringsaktøren Biofokus presenteres  dessuten i artikkelen også som «den uavhengige stiftelsen». Dette gjør at skogbrukets ulike miljøhensyn og aktørenes interesser på området, fremstilles på en feilaktig måte.

NORSKOG stiller seg forøvrig bak Skogeierforbundets Hans Asbjørn Sørlies kommentar til artikkelen og Biofokus´rapport, der han mener dette er et forsøk fra stiftelsen på å ta tilbake definisjonsmakten på området.

 

Frivillig skogvern er noe annet enn MiS

Og bare for å oppklare MiS-forståelsen: – Mis-registrering er basert på en vitenskapelig metode utviklet av Nibio som skiller seg fra den metodikken som Biofokus forfekter. Den er mer demokratisk og inkluderer skogeiers syn ved vurdering av de områdene som skal inngå som nøkkelbiotoper. I artikkelen blandes frivillig-vern-ordningen inn og denne har en helt annen metodikk der mange instanser er inne og vurderer den endelige beslutningen som tas. I dette arbeidet er også Biofokus leverandør av biologiske registreringer og vurdering av verneverdier for områder som er tilbudt fra skogeier, noe som gjør at de har all anledning til å arbeide med frivillig vern innenfor det systemet som faktisk er politisk vedtatt, forklarer NORSKOGS skogsjef Erling Bergsaker som har arbeidet i mange år med dette fagområdet.

 

Les artikkelen til NTB i Resett – «Verneverdig skog hogges, uinteressant skog får stå» her

 

Les Skogeierforbundets Hans Asbjørn Sørlies kritikk av saken her