Ny landbruksveiforskrift – nye utfordringer
13. juni 2014
Fokus på FoU – NORSKOG foreslår å doble FoU avgiften i skogbruket
22. juni 2014

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

Les rapporten her

Rapporten presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom NINA og NORSKOG. Vi har sammenliknet samme type død ved i de tre forvaltningskategoriene naturreservat, nøkkel-biotop og slutthogsthensyn (kantsoner og gjensatte grupper av livsløpstrær), og sett på artsantall og -sammensetning av både biller i nydød osp og sopp på granlæger. Undersøkelsen er foretatt i fire ulike landskaper i Sørøst-Norge, nær Oslo, i sør- til mellomboreal sone. Gran er dominerende treslag, og alle stokkene har vært valgt ut fra blåbær- eller småbregneskog.

 

Prosjektansvarlig hos NORSKOG er Erling Bergsaker.