Åpnet for påmelding til webinar om stormen 19. november 2021
1. mars 2023
Åpnet for påmelding til skattewebinar
6. mars 2023

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye versjonen gjøres gjeldende fra i dag. Se PEFC sine nettsider.

 

Den nye standarden er fremforhandlet av en bredt sammensatt gruppe, der blant annet miljøorganisasjoner og representanter for friluftslivet i tillegg til skognæringen har deltatt. Ny standard har skjerpede krav til blant annet stell av framtidsskogen, sjekk og dokumentasjon av miljødata, og hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv blant annet gjennom mål om økt andel lukket hogst.

 

Innfasingsperioden for ny standard er på et år på de fleste punktene. Etter hvert kommer det nytt og oppdatert kurs. Se Skogkurs sine nettsider.

 

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe om en nye standarden!