KLP går inn på eiersiden i Moelven Industrier
23. desember 2020
Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)
4. januar 2021

Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett

 

Saken dreide seg om klima og leteboring etter olje og gass i Barentshavet. Miljøbevegelsen tapte først i tingretten, så i lagmannsretten og nå altså i Høyesterett.

 

NORSKOGs direktør Arne Rørå sier at dommen er meget interessant. Essensen i saken kan svært forenklet oppsummeres til at miljøbevegelsen mener at Stortinget ikke kan grunnloven, eller ikke har forstått hva de har vedtatt og at de så har handlet i konflikt med grunnloven. Strengt tatt så ønsker miljøbevegelsen rettens hjelp til å overprøve gjeldende politikk på området. Jeg tolker signalet som Høyesterett gir i den knusende dommen som at de ber miljøorganisasjonene for fremtiden utøve politikk via stemmerett og politisk aktivitet og ikke via det juridiske system, sier Rørå. Dommen innebærer at man ikke kan bruke enkeltsaker til å angripe Stortingets klimapolitikk. Det er ikke det at ikke klima er viktig, for det er det virkelig, men vi ønsker ikke amerikanske tilstander hvor det må brukes millioner av kroner på å angripe eller forsvare politiske vedtak i en rettsak.  Rørå håper derfor at miljøorganisasjonene  tar med seg den nyvunnede erfaringen over i rovdyrpolitikken slik at vi også innen dette området kan unngå kostbare og forsinkende rettsaker.