Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025
2. september 2021
Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog.
6. september 2021

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne

Vi ser frem til et gledelig gjensyn på Honne hotell og konferansesenter.

SKOGFORUM på Honne 4. og 5.november 2021

Kjære skogvenner!

 

Den 4. og 5. november går SKOGFORUM på Honne av stabelen for 18. gang. Aldri har vel ønsket om å møtes vært større enn etter halvannet år bak skjermen.

 

Med dette ønsker vi velkommen til årets skogfaglige møteplass for bevisste og aktive skogeiere. Skogen står i sentrum mer enn noen gang.  Dette gjelder alt fra skogen som en del av klimaløsningen – til hvordan vi kan bruke data bedre.

 

Hvordan kan skogeier best sikre seg at ny kunnskap tas i bruk, samtidig som man har sikkerhet for at eiendommen rustes for neste generasjon? Evner vi som næring å følge utviklingen godt nok?

 

Vi vil bl.a. berøre følgende tema i løpet av disse to dagene:

  • Kampen om arealene. Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort, men viljen til å regulere og begrense de forholdene som påvirker muligheten til å produsere tømmer, er langt større.
  • EUs taksonomi for bærekraft – hva er det, og hva betyr det for skogbruket i Norge?
  • Ny regjering – ny skogpolitikk?
  • Skogsbilveger og bruer. Hva er de viktigste tiltakene man kan gjøre i vedlikeholdet for å ta vare på vegnettet?
  • Fremtidens skogbruksplanlegging – økt bruk av data og digitale plattformer.
  • Tømmermarkedet. Det er store stormfellinger og billeskader i Mellom-Europa, samtidig som «halve verden» har bygget terrasse på hjemmekontor; – hva er omfanget og hvordan kan vi forvente at dette påvirker fremtidens tømmermarked? Flere nye prosjekter er i gang hvor råstoffet kommer fra skogen. Er det råstoff nok til alle?
  • Klima og karbonbinding. Hva vet vi, og vil det komme et fungerende karbonmarked på sikt? Debatten om skog og klima er kompleks og med mange fasetter. Hva er fakta og hva er følelser?
  • Beredskap, brann, storm, biller – hvordan håndterer vi dette best før, under og etter?

 

I løpet av disse dagene håper vi å gi deg akkurat det du trenger i din hverdag som forvalter av en av landets viktigste ressurser. SKOGFORUM er der du kan utfordre egne oppfatninger mot andre som kan faget og som har praktisk erfaring med anvendelsen av det. I en liten næring ligger den faglige styrken i nettverket. Derfor er den sosiale rammen naturligvis vektlagt, slik tradisjonen tilsier for SKOGFORUM på Honne!

 

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 tar vi forbehold om plassbegrensning og risiko for avlysning av arrangementet på grunn av smittesituasjonen.

 

Velkommen!