Erfaren skogskar skal «ta» tømmermarkedet
2. oktober 2018
Bli med på seminar om villsvin!
2. oktober 2018

Næringsminister med interesse for skogbruk!

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E.Løvenskiold

Skogbruket må forholde seg til mange departement. Mest nærliggende er Landbruks- og matdepartementet, men samferdsel- , finans- og klima-og miljødepartementet har alle ansvar for områder som er viktige for skogbruket.

 

Næringsdepartementet har spesielt ansvar for rammebetingelser rundt industrien. Det var derfor viktig å komme innom temaer som ressurstilgang, samferdsel og skatt. Her er det ikke bare snakk om tiltak som koster penger, men like mye å vise vilje til å gjøre endringer på regelverk og andre begrensninger. Tilgang til næringsarealer i umiddelbar nærhet til ressursene og med god infrastruktur var også temaer som ble tatt opp.