Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen
28. september 2018
Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?
29. september 2018

Nasjonalpark i Østmarka

Espen Jonhaugen Markasjef i Skiforeningen

 

 

Av: Espen Jonhaugen,  Markasjef i Skiforeningen

 

 

Kort tid etter at Ola Elvestuen ble klima- og miljøvernminister, tok han opp igjen ønsket om en nasjonalpark i Østmarka. Det var ikke uventet, og utredningen er allerede i gang.

Jeg tror de fleste av oss har et positivt bilde av nasjonalparker, men mitt inntrykk er at få egentlig vet hva det vil bety for oss som skal ferdes der. Mitt inntrykk er at heller ikke sentrale politikere har den kunnskapen de trenger om hva en nasjonalpark er. Under markeringen av Oslo og Omland friluftsråds 80-årsjubileum i fjor, snakket jeg med flere politikere som er positive til nasjonalpark, fordi det vil sikre området til friluftsliv. Er det derfor vi har nasjonalparker?

 

Nasjonalpark er en egen verneform regulert av naturmangfoldloven. Ifølge loven kan et mål for områdevern være «større intakte økosystemer, også slik at de kan være tilgjengelige for enkelt friluftsliv». Friluftslivet er altså nevnt, men for å kunne verne et område som nasjonalpark, må det i tillegg finnes nok naturkvaliteter.

 

Fylkesmannen har startet arbeidet med å kartlegge Østmarkas naturverdier. Det eksisterende friluftslivet og det tilrettelagte ski-, sykkel- og stinettet inngår ikke i dette kartleggingsarbeid. Friluftslivsverdier kommer altså langt ned på listen når en nasjonalpark utredes.

Det fikk vi også bekreftet i vår dialog med Klima- og miljødepartementet. Departementet er enige i at Østmarka er et viktig turområde og at friluftslivsinteressene vil bli vurdert, men ikke i første fase.

 

Varierende vilkår for friluftslivet

I Norge i dag har vi 47 nasjonalparker og en rekke andre verneområder. I mange av disse finner vi et aktivt friluftsliv, i andre er muligheten blitt mer begrenset.

Hvorfor er det slike forskjeller? Svaret ligger i forskriftene, som utdyper lovens bestemmelser. Det er verneforskriftenes formuleringer som avgjør hva som er tillatt og forbudt i hvert enkelt verneområde, og de kan variere fra område til område. Blir det nasjonalpark i Østmarka, er det med andre ord ikke gitt at friluftslivstilbudet blir som det er i dag.

Vi som representerer friluftslivet, må derfor være pådrivere for at verneforskriftene utformes på en slik måte at ferdsel og tilrettelegging for ferdsel kan fortsette.

 

En oppfordring til politikerne

Østmarka er et fantastisk område. Kombinasjonen av natur, gode muligheter for et allsidig friluftsliv og nærhet til der hvor svært mange mennesker bor, er svært verdifull. Området som er foreslått som nasjonalpark, er en del av indrefileten i Østmarka. Her finner vi også Vangen, en av Østmarkas mest besøkte stuer, og en viktig arena for opplæring i friluftsliv for barn på Østlandet.

Vår oppfordring til politikerne er at friluftslivverdiene som kjennetegner Østmarka i dag må sikres og styrkes, uansett om det etableres en nasjonalpark eller ikke. Blir det opprettet en nasjonalpark, er det tvingende nødvendig med forskrifter som bidrar til at vi kan inspirere enda flere mennesker til å legge turen til Østmarka.

I sitt svar til oss anerkjenner Klima- og miljødepartementet «Østmarka som et av Oslos viktigste turområde». Vi forutsetter at dette vil være et viktig perspektiv i det videre arbeidet.

 

Jeg oppfordrer alle til å ta en tur i Østmarka allerede nå i høst.