Livgivende «trolltrær»
26. august 2020
SKOGFORUM høsten 2020 avlyses
27. august 2020

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.

«Vi støtter dette fullt ut»,  sier Arne Rørå i NORSKOG. Rovviltnemdenes sekretariat har innstilt på å ta ut kun to flokker. Vi reagerer kraftig på at det enda en gang legges opp til et uttak som ikke bringer ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt. Nå  må vi komme i gang med å forvalte grenseflokkene. I fjor ble manglende uttak av grenseflokker begrunnet med at det ville påvirke svensk rovviltforvaltning. Nå skal svenskene selv ta ut ulv så det argumentet holder ikke i år. Nå må det gjøres en innsats for å få ulvebestanden ned på vedtatt mål, sier Rørå. Rovviltnemdene skal ha sitt møte på fredag denne uken.

 

Hele brevet fra Naturbruksalliansen kan du lese her: 

Rovviltnemnder_Naturbruksalliansen