Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket
3. november 2020
Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?
4. november 2020

Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.

Naturbruksalliansen representerer en stor bredde av organisasjoner innen landbruk og naturbruk. Det er viktig at disse organisasjonene gir et klart signal om at KLD må sørge for at vedtaket om lisensfelling gjør det mulig å komme ned på Stortingets bestandsmål sier, Arne Rørå i NORSKOG.

Det er også viktig at KLD nå ser sammenhengen mellom bekjempelsen av villsvin og ulvepolitikken. Villsvinet kommer inn i det området hvor tapene av jaktbart vilt til ulven er størst. Derfor ser mange på villsvinet som et ønsket dyr som kan være et alternativt byttedyr for ulvens predasjon og også et alternativt jaktbart dyr i tillegg til en kraftig redusert elgstamme. Dersom myndighetene vil ha støtte til sin vedtatte politikk om å begrense utbredelsen av villsvin må de også få ned ulvepopulasjonen, sier Rørå.

 

Hele brevet fra Naturbruksalliansen kan du lese her:Lisensfelling2021