Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik
26. november 2019
ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog – anbefaler kjøp
27. november 2019

Naturtypekartlegging og konsekvenser for skogeiere. – Møte 2. des i Vestfossen

Eiker Skogeierlag inviterer til møte om «Naturtypekartlegging og hvilke konsekvenser det kan få for skogeierne». 
Her vil metode og praksis, formål og konsekvenser bli diskutert og vår skogsjef Erling Bergsaker vil snakke om hvordan NORSKOG ser på saken.
 
Hvis du lurer på noe i denne sammenheng, er dette en god anledning til å skaffe seg en oversikt:
2. desember, Fossesholm Herregård, vestfossen